Kalkulačka "HCG ve dne od početí (DPO)"

Kalkulačka HCG vám pomůže vypočítat hladinu HCG a gestační věk podle dnů od početí nebo ovulace (DPO).

Zdvojnásobení období hCG v těhotenství jediného dítěte

HCG se začíná produkovat již 6-10 dní po oplodnění vajíčka. V prvních týdnech by se hladina hCG měla zdvojnásobit přibližně každé 2 dny. Jak se zvyšuje doba těhotenství, rychlost jejího růstu se zpomaluje - při dosažení hladiny 1200 mU / ml se hCG zdvojnásobuje každé 3-4 dny (od 72 do 96 hodin) a po 6000 mU / ml dochází k zdvojnásobení v průměru každé 4 dny (96 hodin).

Beta-hCGPM (DPO) *Zdvojnásobení času
(21 dpo)2-3 dny (48-72 hodin)
1200-60005-6 týdnů (21-28 dní)3-4 dny (72-96 hodin)
> 6000> 6 týdnů (28 dní)více než 4 dny (96 hodin)

PM - do data poslední menstruace.
DPO - dny po ovulaci.

Koncentrace hCG dosahuje maxima v 9-11 týdnu těhotenství, poté se hladina hCG začíná pomalu snižovat.

HCG u vícečetných těhotenství

U vícečetných těhotenství se obsah hCG zvyšuje úměrně s počtem plodů a v průměru jsou hodnoty hCG u těhotných žen s dvojčaty (trojčaty) obvykle vyšší než u jiných těhotných žen ve stejném období.

Laboratorní standardy a uživatelské výsledky

Míra HCG v různých laboratořích se může lišit. Důvodem je použití různých výzkumných metod, činidel a dalších faktorů. Pro správné posouzení dynamiky růstu hormonu je proto nutné provést výzkum v jedné laboratoři a vyhodnotit výsledky vzhledem k normám této laboratoře. Kalkulačka HCG vám umožňuje vyhodnotit výsledky podle norem různých laboratoří:

Výsledky ostatních uživatelů v grafu se mohou také lišit (v závislosti na laboratorních standardech), obsahovat chyby (například nesprávně zadaná data).

Kalkulačka krevních testů HCG

Tato kalkulačka vám pomůže provést dešifrování v závislosti na výsledku testu na lidský choriový gonadotropin ve dnech, jako jsou:

 • datum přibližné koncepce;
 • oplodnění po IVF;
 • uveďte délku těhotenství;
 • určete lidský choriový gonadotropin růstového hormonu.

Kalkulačka byla vyrobena podle standardů stanovených světovou zdravotnickou organizací.
Umožní vám správně určit rychlost lidského choriového gonadotropinu, abyste si byli vědomi správnosti nebo nesprávnosti změn, ke kterým dochází ve vašem těle..

Těhotenská diagnóza: hladina hCG (kalkulačka)

Graf změn hladiny hCG v prvních 14 týdnech těhotenství

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je jedním z nejdůležitějších indikátorů těhotenství a jeho úspěšného vývoje.

HCG začíná být produkován chorionickou tkání po implantaci embrya - již 6-8 dní po oplodnění vajíčka. V prvním trimestru těhotenství hCG podporuje žluté tělo a stimuluje produkci hormonů progesteronu a estrogenu, které jsou nezbytné k udržení těhotenství. K tomu dochází, dokud systém plodu a placenty nezačne nezávisle vytvářet nezbytné hormonální pozadí.

V prvních týdnech těhotenství by se hladina hCG měla zhruba zdvojnásobit každé 2 dny. Jak se zvyšuje doba těhotenství, klesá rychlost zvyšování hladin hCG..

Po dosažení úrovně 1200 mU / ml se hCG zdvojnásobuje každé 3-4 dny (od 72 do 96 hodin).

Po 6000 IU / ml dochází ke zdvojnásobení v průměru každé 4 dny (96 hodin).

Koncentrace hCG dosahuje maxima přibližně v 8-9 týdnu těhotenství (od početí

6-7 týdnů), poté začne hladina hCG pomalu klesat.

U vícečetných těhotenství se obsah hCG zvyšuje úměrně s počtem plodů.

Nízké koncentrace hCG mohou naznačovat mimoděložní těhotenství nebo hrozbu ukončení.

HCG je glykoprotein složený ze dvou podjednotek - alfa a beta:

- alfa podjednotka je identická s alfa podjednotkami hormonů hypofýzy (TSH, FSH a LH);
- beta-podjednotka (beta-hCG) hormonu - jedinečná.

Proto se k přesnému posouzení hladiny hCG používají testy na beta podjednotku tohoto hormonu (beta-hCG). U testovacích proužků pro rychlou diagnostiku těhotenství se ve většině případů používá méně specifický test na hCG.

Stanovení hladiny beta-hCG v krvi vám umožní diagnostikovat těhotenství již 2 týdny po oplodnění. Hladina beta-hCG v moči je 1,5-2krát nižší než v krvi - koncentrace beta-hCG v moči dosahuje diagnostické úrovně o 1-2 dny později než v krevním séru.

Normy HCG
V závislosti na laboratoři se normy hCG pro různá období těhotenství mohou lišit, ale mají přibližně následující formu:

Muži a netehotné ženy0-5
Vyžaduje se opětovné přezkoumání *5-25
Těhotná žena
1–2 týdny od početí (3–4 porodnické týdny)25 - 156
2-3 týdny od početí (4-5 porodnických týdnů)101 - 4870
3-4 týdny od početí (5-6 porodnických týdnů)1110 - 31500
4-5 týdnů od početí (6-7 porodnických týdnů)2560 - 82300
5-6 týdnů od početí (7-8 porodnických týdnů)23100 - 151000
6-7 týdnů od početí (8-9 porodnických týdnů)27300 - 233000
7-11 týdnů od početí (9-13 porodnických týdnů)20 900 - 291 000
11-16 týdnů od početí (13-18 porodnických týdnů)6140 - 103000
16-21 týdnů od početí (18-23 porodnických týdnů)4720 - 80100
21-39 týdnů od početí (23-41 porodnických týdnů)2700 - 78100

* Hladina hCG v rozmezí od 5 do 25 neumožňuje s jistotou potvrdit nebo vyvrátit těhotenství, proto je po 2–3 dnech nutná druhá studie.

Kdy se můžete nechat otestovat na hCG?

Analýza hCG může být provedena počínaje prvním dnem zpoždění nebo ne dříve než 14 dní po zamýšleném početí. Dříve to nebude spolehlivé.

Průměrná hladina HCG:

MinPrůmMax
12 dní po početí1748119
13 dní po početí1759147
14 dní po početí3395223
15 dní po početí33132429
16 dní po početí70292758
17 dní po početí111303514
18 dní po početí1355221690
19. den po početí32410614130
20. den po početí38512873279
21 dní po početí50620344660

1. Normy hCG jsou uvedeny pro období těhotenství „od početí“, nikoli pro období poslední menstruace.

2. Výše ​​uvedené údaje nejsou standardem! Každá laboratoř může mít své vlastní standardy. Při hodnocení výsledků je vhodné se spolehnout na standardy laboratoře, kde byla analýza provedena.!

Proč těhotenství hCG neodpovídá výpočtům lékaře?

Pamatujte, že podle hCG se gestační věk určuje ve vztahu k datu početí a odráží věk nenarozeného dítěte. Gestační věk porodníka vypočítá lékař ve vztahu k datu poslední menstruace a má vzdálenou souvislost s načasováním početí.

Faktory ovlivňující hladiny hCG

Zvýšené hladiny hCG v nepřítomnosti těhotenství:
- užívání hCG léků; (doporučujeme vám přečíst si článek: „Shnilá výstupní tabulka“)
- zbytkové hladiny hCG z předchozího těhotenství nebo po potratu;
- choriový karcinom (chorionepiteliom), recidiva chorionikarcinomu;
- cystický drift, opakování cystického driftu;
- nádory varlat nebo vaječníků, plic, ledvin, dělohy atd..

Zvýšené hladiny hCG během těhotenství:
- nesoulad mezi skutečným a očekávaným gestačním věkem
- vícečetné těhotenství (výsledek se zvyšuje úměrně s počtem plodů)
- prodloužené těhotenství
- časná toxikóza těhotných žen, gestóza;
- chromozomální abnormality plodu (Downov syndrom, závažné malformace plodu atd.);
- diabetes mellitus u matky;
- užívání syntetických gestagenů.

Snížení hladiny hCG během těhotenství - nesoulad s gestačním věkem, extrémně pomalý nárůst nebo absence zvýšení koncentrace, progresivní pokles hladiny a o více než 50% normy:
- nesoulad mezi skutečnou a očekávanou délkou těhotenství (pravděpodobně kvůli nepravidelnému menstruačnímu cyklu)
- hrozba přerušení (hladina hormonu klesá o více než 50% normy);
- nevyvinuté těhotenství;
- mimoděložní těhotenství;
- chronická placentární nedostatečnost;
- prodloužené těhotenství;
- nitroděložní smrt plodu (ve 2-3 trimestrech).

Falešně negativní výsledky (nedetekování hCG během těhotenství):
- test byl proveden příliš brzy;
- mimoděložní těhotenství.

HCG kalkulačka ve dne (galerie grafů):

Zde se můžete dozvědět více o léčbě neplodnosti IVF.

Jak víte, IVF je poměrně komplikovaný a nákladný postup, který vyžaduje spoustu času a peněz, ale zároveň, bohužel, nezaručuje pozitivní výsledek..

Důvody selhání mohou být různé, fyziologické i psychologické. A pokud vám lékař pomůže vypořádat se s těmi prvními, pak jsou psychologické problémy v procesu přípravy na IVF zpravidla ignorovány. Jejich vliv na výsledek je však velmi velký.!

Jak zjistit, zda je vaše neplodnost způsobena psychickými problémy?

Jak eliminovat vliv negativních psychologických faktorů v procesu IVF?

Jak zvýšit svou šanci na IVF s psychologickou pomocí?

Online diagnostika psychosomatických příčin neplodnosti u žen vám pomůže odpovědět na tyto otázky..
Na základě výsledků testu: identifikace psychologických překážek těhotenství; doporučení praktických psychologů.
Registrace pro testování - zde.

Online hCG kalkulačka: dekódování analýzy beta-hCG

HCG (lidský choriový gonadotropin) je hormon uvolňovaný během těhotenství. Pomocí laboratorních krevních testů se stanoví koncentrace beta podjednotek. Touto metodou je možné detekovat početí již za 6-8 dní. Test hCG také odlišuje normální těhotenství od mimoděložního. S dekódováním krevního testu vám pomůže online kalkulačka HCG. Budete schopni sledovat dynamiku rychlosti růstu hormonů a budete schopni určit gestační věk.

Co je HCG - „beta“?

HCG je hormon, který produkuje samotný plod, nebo spíše plodová membrána embrya (chorion). Proces začíná okamžitě, jakmile je embryo implantováno do dělohy. V tomto okamžiku plod stále vypadá jako malá lahvička s kapalinou, která se skládá z embryoblastu (ze kterého se v budoucnu vytvoří plod) a trofoblastu (buňky, které tvoří chorion).

Pod vlivem gonadotropinu produkuje žluté tělísko hormony, které udržují stav endometria (vnitřní výstelky dělohy) nezbytného pro normální těhotenství. Zvýšení koncentrace hCG naznačuje, že došlo k oplodnění..

HCG obsahuje:

 • Alfa podjednotky. Nejsou identifikovány, protože nemají během těhotenství žádnou diagnostickou hodnotu..
 • Beta podjednotky, které umožňují určit skutečnost početí a období vývoje plodu.

Proto pojem choriový gonadotropin v těhotenských testech znamená jeho beta složku..

Jak se mění hladiny hCG během těhotenství?

Poprvé je stanoveno zvýšení hladin beta-hCG počínaje šestým dnem po početí. Nejprve se koncentrace hormonu každé dva dny zdvojnásobuje. Dále se nárůst koncentrace hCG zpomaluje a jakmile hladina dosáhne 1200 mU / ml, každých 72-96 hodin se začne objevovat zdvojnásobení. Po dosažení rychlosti 6000 mU / ml dochází k růstu každých 96 hodin.

Ukazatel koncentrace není jen nudné číslo: je to on, kdo pomáhá určit délku těhotenství.

Po 11 týdnech se hormon v těle zmenší, ale jeho hladina se stále zvyšuje. Po 34 týdnech dojde k druhému zvýšení hCG. Tento nárůst podle vědců spouští generickou aktivitu. Po porodu obsah beta-hCG v krvi postupně klesá.

Online HCG kalkulačka

Kalkulačka vám pomůže při dekódování krevních testů na hCG. Budete moci sledovat dynamiku růstu Beta-hCG a určit gestační věk.

Indikátory beta-hCG v různých fázích těhotenství

Dny po poslední menstruaci

Těhotenské období (dny / týdny)

HCG v medu / ml

Koncentrace choriongonadotropinu později

Termín v týdnech

Koncentrace HCG med / ml

Proč je krevní test na beta-hCG citlivější než test v lékárně

Těhotenské testy nejsou přesné z následujících důvodů:

 • Koncentrace hCG v moči je téměř dvakrát nižší než v krvi, takže i ten nejcitlivější test poskytne falešně negativní výsledek v raných stádiích.
 • Testy chorionického gonadotropinu prodávané v lékárnách jsou rozmarné a nemusí fungovat správně. Důvody: nepřesná analýza, expirované činidlo, nesprávné uložení testu.
 • Pokud pijete hodně vody nebo užíváte diuretikum večer, test nezjistí těhotenství. Testy také poskytují falešně negativní výsledky pro onemocnění ledvin.

Každý rok jsou na světě tisíce matek, které dlouho nemyslely na svou „zajímavou pozici“, spoléhaly se na lékárenské proužky.

Jak se provádí analýza choriového gonadotropinu?

Pro analýzu potřebujete krev ze žíly ráno na prázdný žaludek. Měření koncentrace beta-hCG se provádí nejdříve 3 až 5 dnů po zpoždění menstruace. Při užívání hormonů musíte o tom informovat svého lékaře - mohou ovlivnit koncentraci hCG.

Pro diagnostiku vrozených patologií (perinatální screening) se analýza hCG provádí ve 14-18 týdnech. Stanovení hCG u mužů a netehotných žen (analýza nádorových markerů) lze provést v kterýkoli den.

Koncentrace beta-hCG se liší od normy, co to znamená?

Online kalkulačka HCG funguje pouze k určení těhotenství. Pokud těhotenství není potvrzeno a neexistují žádné další příznaky těhotenství, musíte si domluvit schůzku s onkologem. Ke zvýšení hormonu hCG může dojít jak u netehotných žen, tak u mužů. To hovoří o zhoubných nádorech dělohy (chorionepiteliom, choriový karcinom) nebo varlat. Zvýšení hormonu je také zaznamenáno u rakoviny močového měchýře, ledvin, střev, plic.

Přebytek hCG

Snížení hCG

Vícenásobné těhotenství. U dvojčat nebo trojčat je hladina úměrná počtu embryí

Smrt embrya nebo plodu

Downova choroba (je zapotřebí více výzkumu)

Kalkulačka změny hladiny HCG a doba jejího zdvojnásobení

K výpočtu můžete použít níže uvedenou kalkulačku:

 • čas uplynulý mezi dvěma analýzami;
 • procento růstu beta-hCG během tohoto období;
 • rychlost zdvojnásobení úrovně beta-hCG.

Výpočet těchto metrik:

 1. Zadejte datum prvního krevního testu a hodnotu beta-hCG pro datum odběru vzorku.
 2. Zadejte datum druhého krevního testu a odpovídající hodnotu beta-hCG.
 3. Pokud se denní doba významně nelišila při absolvování dvou testů, pak ji jednoduše nemůžete uvést.

Výpočtová data

Datum první analýzy

Čas první analýzy

První hodnota beta-hCG

Datum druhé analýzy

Čas druhé analýzy

Druhá hodnota beta-hCG

Za hodinu (y) vaše hladina hCG%

Jak stoupají hladiny hCG?

Jakmile je oplodněné vajíčko připojeno (implantováno) ke stěně dělohy, hladiny hCG se začínají zvyšovat. Rostou rychle během prvního trimestru a vrcholí přibližně 10 týdnů po oplodnění 1. Nyní, když se u vás objeví příznaky časného těhotenství, jako je bolest na hrudi, opožděné menstruace, zvracení nebo bolest pánve, je třeba provést krevní test k potvrzení těhotenství a jeho normálního průběhu.

Jak rychle by se měly hladiny hCG zdvojnásobit?

Hladiny beta-hCG se obvykle zdvojnásobují každé 2 dny (48 hodin) během prvních 4 týdnů těhotenství. Pak se čas potřebný pro zdvojnásobení prodlouží a za 6-7 týdnů to může být až tři a půl dne (84 hodin). 2

Odhad rychlosti zdvojnásobení lze také provést podle aktuální hladiny tohoto hormonu, a nikoli podle délky těhotenství samotného. Čím vyšší je hladina tohoto hormonu, tím déle trvá jeho zdvojnásobení. Pokud je množství hCG v krevním séru mezi 1 200 a 6 000 mIU / ml, dojde k zdvojnásobení přibližně za 72 až 96 hodin. A když je tento rozsah překročen, hladina se během 4 nebo více dnů často zdvojnásobí..

Nemá smysl sledovat hodnoty hCG poté, co překročí 6000 mIU / ml, protože zdvojnásobení se již děje pomalu a úrovně a rychlost růstu se velmi liší od ženy k ženě. Proto tento indikátor po 6-7 týdnech není tak užitečný pro hodnocení průběhu těhotenství jako fetální tep srdce na ultrazvuku.

Úroveň HCG, mIU / mlOčekávaná doba zdvojnásobení, hodiny
až 120030-72
1200-600072-96
od 6000Více než 96 3

Jaká je minimální povolená míra růstu?

Při hladinách hCG do 1 200 mIU / ml by měla být rychlost zdvojnásobení obvykle nejméně 48-72 hodin. Poté, co hladiny ještě nepřesáhly 6000 mIU / ml, obvykle se zvyšují nejméně o 60% každé 2-3 dny..

Ale nejnižší hodnota rychlosti růstu hCG, která stále může hovořit o životaschopném těhotenství, byla navržena v průběhu americké studie v roce 2006, aby byla stanovena na 35% za 48 hodin 4. Tento ukazatel také potvrdili vědci v roce 2012 5.

Co znamená pomalý růst nebo pokles hladin hCG??

Pokles hladin hCG naznačuje, že těhotenství není životaschopné. Obvykle se jedná o takzvané biochemické těhotenství nebo potrat. Pomalé zvyšování hladin hCG může být také spojeno s potratem nebo mimoděložním těhotenstvím. 6

Pokud v případě neúspěšného těhotenství poklesne hladina hCG pomaleji než 35% během 48 hodin, pak je to také neobvyklé a je to spojeno s mimoděložním těhotenstvím nebo přítomností trofoblastu (tkáně vnějšího obalu embrya).

Kromě toho, pokud jsou hladiny hCG již nad 6000 mlU / ml, pak rychlost růstu již není spolehlivým ukazatelem. Zde bude ultrazvuk nejlepší volbou ke zjištění stavu těhotenství. 7

HCG kalkulačka

Kalkulačka růstu hCG vám pomůže dešifrovat krevní test, sledovat dynamiku růstového hormonu a určit gestační věk. Mějte na paměti, že pro správné posouzení růstu hCG by měly být testy prováděny v jedné laboratoři, protože je to spojeno s použitím různých reagencií a výzkumných metod.

Vypočítejte délku těhotenství pomocí hCG

HCG - lidský choriový gonadotropin se začíná produkovat 6-10 dní po početí. V prvních týdnech se hormon zdvojnásobuje v průměru každé 2 dny (48-72 hodin). S nárůstem gestačního věku se rychlost zpomaluje, a když dosáhne 1200 mU / ml, hormon se zdvojnásobuje každé 3-4 dny (72-96 hodin), po 6 000 mU / ml je zapotřebí více než 4 dny pro zdvojnásobení. Maximální koncentrace hCG dosahuje v 9-11 týdnu těhotenství a poté jeho hladina pomalu klesá.

Pomocí tabulky můžete vypočítat přibližný gestační věk.

HCG kalkulačka během těhotenství online

Kalkulátor hCG se používá k výpočtu zisku hCG (rozdíl mezi dvěma analýzami provedenými v různých časech).

Zvýšení hCG je důležité pro hodnocení vývoje těhotenství. Normálně se na počátku těhotenství hCG zvyšuje přibližně dvakrát za každé dva dny. Jak hladiny hormonů rostou, rychlost růstu klesá.

K čemu je kalkulačka HCG?

Kalkulátor hCG se používá k výpočtu zisku hCG (rozdíl mezi dvěma analýzami provedenými v různých časech).

Zvýšení hCG je důležité pro hodnocení vývoje těhotenství. Normálně se na počátku těhotenství hCG zvyšuje přibližně dvakrát za každé dva dny. Jak hladiny hormonů rostou, rychlost růstu klesá.

Jak používat kalkulačku

Chcete-li vypočítat nárůst hCG, zadejte první a druhou hodnotu hCG, počet dní po ovulaci a počet hodin mezi dvěma testy.

Kalkulačka vypočítá rozdíl mezi těmito dvěma analýzami, čas zdvojnásobení hCG a zvýšení hladin hormonů za dva dny.

Na grafu uvidíte možné (minimální, průměrné a maximální) hodnoty pro vaše období od ovulace a vaše hodnoty hCG. Normálně by měla být hladina hCG mezi horní a dolní částí grafu..

Test HCG: norma během těhotenství ve dnech a týdnech od početí a tabulka s dekódováním výsledku analýzy

Řízení těhotenství v gynekologii zahrnuje mnoho testů a diagnostických studií. Pomáhají kontrolovat nitroděložní stav embrya a nastávající matky a také identifikovat patologie v raných stádiích. Jedním z nejdůležitějších testů, které rutinně absolvují všechny nastávající matky, je stanovení koncentrace hCG.

HCG - co je lidský choriový gonadotropin?

Lidský choriový gonadotropin je hormon, který se začíná produkovat 6-8 dní po fúzi gamet. Jeho produkce začíná, když je zygota implantována do endometria, a zvyšuje se s gestačním věkem..

Hormon hCG patří ke gonadotropinům produkovaným hypofýzou a placentou. Má podobnosti s jinými hormony - luteinizující a stimulující folikuly, což vysvětluje jejich podobný účinek na ženské tělo. HCG se skládá ze dvou částí, α je identický v LH a FSH a β-částice je přítomna pouze v tomto gonadotropinu.

HCG během těhotenství má následující účinek:

 • corpus luteum, které u ženy zmizí 2 týdny před menstruací bez těhotenství, u těhotných žen funguje až 10–12 týdnů;
 • zvyšuje syntézu pohlavních hormonů;
 • zvyšuje syntézu kortikosteroidů v kůře nadledvin, díky čemuž se tělo přizpůsobuje novým podmínkám a potlačuje imunitní odpověď.

Když je předepsána analýza?

Každý si může doma zkontrolovat přítomnost hormonu hCG v těle sám. Obvyklé těhotenské testy prodávané v každém farmaceutickém obchodě ukazují přesnou přítomnost hCG v moči. Stanovení hormonu hCG je způsobeno markerem, který reaguje na β-částice. Poté, když je potvrzeno těhotenství, je analýza provedena v nemocniční laboratoři, pro kterou je darována krev pro hCG.

Před zpožděním

Nejčastěji žena začíná mít podezření, že došlo k početí, když má zpoždění v menstruaci. Poté podstoupí test v lékárně a navštíví gynekologa. Je možné předem určit před zpožděním, zda došlo k oplodnění oocytů? Standardní testovací proužky neposkytnou výsledky, ale hCG se začne syntetizovat okamžitě v prvním týdnu těhotenství.

Před zpožděním žena daruje krev pro choriový gonadotropin. V krvi lze detekovat po 1-2 týdnech. Analýza je podána brzy, aby se zajistilo, že koncepce byla úspěšná, například po umělém oplodnění.

V raných fázích

V počátečních stádiích těhotenství je hCG jedním z nejspolehlivějších indikátorů, že došlo k početí a embryo se vyvíjí tak, jak by mělo. Dekódováním indikátorů můžete určit, jak těhotenství pokračuje:

 • HCG 12 mIU / ml a nižší vyžaduje další měření,
 • HCG pod 5 mIU / ml indikuje nepřítomnost embrya.

Jaká by měla být norma po dobu 3-4 týdnů? Může se pohybovat mezi 30–150 mIU / ml a v období 9–13 týdnů - 21 000–290000.

Další krevní test na hCG je odeslán ve druhém trimestru jako součást perinatální diagnostiky. Analýza volného β-hCG se provádí v raných stádiích - po 8–13 týdnech, aby se vyloučila možnost trizomie u 21 nebo 18 chromozomů u dítěte. Tento test je zvláště vhodný pro ženy z rizikové zóny: věk od 35 let, přítomnost dědičných onemocnění.

S hormonálním narušením

Zvýšení lidského choriového gonadotropinu nemusí vždy znamenat těhotenství. Při hormonální nerovnováze způsobené ovariální patologií, tvorbou onkonu se může hladina HCG zvýšit. V takových situacích lékaři předepisují doporučení k testu, který slouží jako marker patologických změn vyskytujících se v těle..

Norma a tabulka s dekódováním indikátorů podle týdne během těhotenství

Jaká je rychlost hCG? Koncentrace hormonu se zvyšuje v prvních týdnech těhotenství. Jeho koncentrace se zdvojnásobuje každé dva dny a vrcholí ve druhém trimestru. Poté hladina klesá, klesá potřeba hormonu, samotná placenta začíná produkovat potřebné estrogeny a nepotřebuje další stimulaci jejich syntézy.

Míra HCG se měří v mIU / ml. Koncentrace hCG je určena porodnickými týdny. Indikátory lze zobrazit v tabulce níže. Je třeba vzít v úvahu, že porodnické týdny začínají dnem poslední menstruace, proto k samotnému početí dochází ve 2-3 porodnických týdnech..

Tabulka ukazuje míru ukazatelů hCG podle týdne těhotenství:

TýdnyMinimální index hCG, mIU / ml.Maximální hCG, mIU / ml.
3-425150
4-51004850
5-6102031300
6-7257082400
7-82330151150
8-92755233005
9-1320935290995
13-186130102995
18-23471080099
23-41270578095

Proč existují odchylky?

Stojí za to si dělat starosti, pokud test hCG poskytuje výsledky, které se liší od normálních hodnot? Neměli byste se pokoušet vypočítat hladinu HCG sami - indikátory mohou dešifrovat pouze zdravotníci.

Pokud jsou zjištěny abnormality, lékaři předepisují další test. Hodnoty se často liší od hodnot v tabulkách kvůli skutečnosti, že gestační věk byl vypočítán chybně, například odchylka pouze 4–6 dnů v počátečních fázích dává velký rozdíl ve výsledcích. Prudké zvýšení nebo snížení hladiny gonadotropinu však může naznačovat abnormální procesy ve vývoji plodu nebo onemocnění reprodukčního systému..

Jak probíhá analýza a je nutná příprava?

Analýza volného hCG se provádí na lačný žaludek. Nejjednodušší způsob je užít si ji okamžitě, jakmile se pacient probudil, poté, co měl předchozí den večeři. Co dělat, když gynekolog dal doporučení k porodu v odpoledních hodinách? Žena může snadno snídat, ale mezi jídlem a analýzou by měla být alespoň 4, 5 nebo 6 hodin. Ani vy nemůžete pít vodu.

Proč hCG v průběhu času neroste, ale test je pozitivní?

Někdy se stává, že žena má zpoždění v menstruaci, provedla těhotenský test v lékárně, který přinesl pozitivní výsledek, ale další studie hCG ukazují, že jeho hladina časem neroste. Co znamená nedostatek růstu HCG??

Prvním důvodem může být skutečnost, že ve skutečnosti nedochází k březosti a test v obchodě přinesl chybné výsledky. Kromě toho může nedostatek dynamiky naznačovat, že u ženy dochází k otěhotnění vejcovodů nebo došlo k potratu a že už v sobě nemá dítě..

Příliš nízká úroveň - co to znamená?

Extrémně nízká hladina hCG během těhotenství naznačuje závažné gestační poruchy. Budoucí matce by měly být předepsány další studie, protože nízký hCG často naznačuje smrt dítěte.

Faktory přispívající k nízké hladině hCG:

 • těhotenství vejcovodů je patologie, nelze ji zachránit, těhotná žena potřebuje operaci;
 • vývojové zpoždění;
 • úmrtí dítěte ve 2. a 3. trimestru těhotenství;
 • vysoké riziko spontánního potratu, zvláště pokud je hormon o 50% nižší než normální hodnota;
 • prodloužení o 42 týdnů.

Proč hladina velmi rychle stoupá?

Neméně nebezpečný je prudký vzestup gonadotropinu nahoru. Co znamená zvýšený HCG? Důvody pro vysoké sazby:

 • genetické abnormality u dítěte, zejména s nízkou hladinou PAPP-A;
 • hyperglykémie;
 • gestóza.

Proč množství hormonu začíná klesat?

Co když se koncentrace hormonu začne postupně snižovat? Když mluvíme o patologii, může to být smrt plodu. Při tubálním těhotenství nebo potratu hladina hCG prudce klesá. Postupné snižování naznačuje blednutí těhotenství. Když embryo zamrzne, zemře v děloze, ale není vylučováno z těla, děloha pokračuje v zahušťování.

Dalším důvodem, proč hCG klesá, jsou přirozené fyziologické procesy. Ve třetím trimestru tělo již nepotřebuje velké množství hormonu a jeho hladina přirozeně začíná klesat.

Jak přesné jsou testy hCG??

Test na choriový gonadotropin umožňuje nejpřesněji určit přítomnost těhotenství a rychlost jeho průběhu, přestože stále dochází k chybám. Testy v lékárně mohou způsobit chybné výsledky v důsledku nesprávného použití nebo vypršení doby použitelnosti.

Krevní test je přesnější, ale zde jsou možné chyby, které jsou způsobeny lidským faktorem. V případě podezřelých výsledků zašle příslušný lékař vždy druhou analýzu. Falešně pozitivní výsledky se mohou objevit u netehotných žen s onkologickými onemocněními reprodukční sféry, urogenitální sféry, zažívacího traktu, cystickým driftem a parazity ve střevech.

Jak zvýšit koncentraci hCG u těhotné ženy?

Co dělat, pokud má těhotná žena nízkou koncentraci hCG, lze ji zvýšit? Za tímto účelem gynekologové předepisují choriový gonadotropin v injekcích. Jsou umístěny, pokud předchozí těhotenství ženy skončilo potratem, a současnému těhotenství hrozí také ukončení.

V případě potratu se léky podávají intramuskulárně bezprostředně po početí, nejpozději však do 8–9 týdnů, a injekce se podávají až do 14 týdnů. První den se vstřikuje 10 000 IU, poté 5 000 IU dvakrát týdně. Stejný léčebný režim pro hrozbu spontánního potratu.

Kolik stojí urgentní a rutinní test??

Rutinní testy hCG jsou poskytovány bezplatně ve veřejných ambulancích. Po registraci u gynekologa je těhotné ženě předepsáno pokyny pro všechna požadovaná vyšetření, která zahrnují analýzu chorionického gonadotropinu. Nevýhodou státních klinik jsou dlouhé fronty a pro mnohé nepohodlný pracovní plán.

Co když je třeba test provést urgentně? V takovém případě může nastávající matka navštívit soukromou kliniku nebo laboratoř. Tyto výsledky jsou akceptovány i ve veřejných nemocnicích. Test trvá 1 den a stojí v průměru 500 rublů. Jak dlouho trvá expresní analýza? V případě potřeby budou výsledky hotové do 2 hodin.

Norma HCG během těhotenství u žen podle týdne v tabulce

Většina lidí, kteří mají daleko od medicíny, se dozví o existenci hormonu hCG a o tom, co to je v souvislosti s nástupem těhotenství. Tento hormon a jeho hodnoty v různých fázích těhotenství jsou podrobně popsány v tomto článku..

Lidský choriový gonadotropin nebo zkráceně hCG je speciální látka, která hraje důležitou roli ve fungování reprodukčního systému. HCG je lépe známý jako těhotenský hormon, protože právě dosažení určité koncentrace této látky je u ženy vůbec prvním příznakem těhotenství. Současně je hormon hCG přítomen v malém množství v těle mužů a jeho přebytek nebo nedostatek může být indikátorem vývoje patologie.

Úloha hormonu v lidském těle

Index hCG zahrnuje dvě jednotky: alfa a beta. Právě koncentrace beta-hCG v krvi již 6–12 dní po vytvoření vajíčka umožňuje podezření na vyvíjející se těhotenství (hladina hCG v moči, která umožňuje diagnostikovat nástup nového života, je dosažena o několik dní později než v krvi). Jinými slovy, gonadotropin je určen k podpoře správného vývoje a udržení těhotenství..

Syntéza této látky začíná bezprostředně po fixaci embrya v děložní dutině a pokračuje až do narození dítěte. V první třetině těhotenství hCG podporuje produkci progesteronu a estrogenu. Jsou to oni, kdo zajišťuje vývoj plodu. Stane se to, dokud plod a placenta nezačne nezávisle produkovat hormony nezbytné pro správný a plný vývoj nového organismu. Při tvorbě mužského plodu stimuluje lidský choriový gonadotropin také produkci buněk produkujících testosteron. Díky testosteronu se při vývoji plodu vytvářejí orgány mužského reprodukčního systému.

Proč podstupují testy hCG?

Laboratorní krevní test na hCG je nezbytný z následujících důvodů:

 • analýza je schopna odhalit mnohem dříve hodnoty hormonu potvrzujícího plod u ženy než použití testovacích proužků v lékárně;
 • laboratorní test vám umožní přesně určit dobu těhotenství. Ženy v pozici před těhotenstvím měly často nestabilní cyklus, a proto nemohou uvést přesné datum početí nebo se při jeho stanovení mýlí. Tento bod je velmi důležitý, protože normálně se vyvíjející plod musí splňovat určité růstové ukazatele v kterékoli fázi svého vývoje. Odchylky od standardních lékařských parametrů mohou naznačovat komplikace;
 • hladina gonadotropinu v krvi umožňuje relativně správný popis obrazu, zda se plod vyvíjí správně, zda existují odchylky ve vývoji.

V medicíně existují pro identifikaci indikátorů hCG během těhotenství dvě možnosti pro získání materiálu pro výzkum:

 • obecná analýza krve. Provádí se k detekci časného těhotenství. Taková analýza je předepsána ve spojení s screeningovou studií - komplexem speciálních úzce zaměřených postupů prováděných za účelem stanovení úrovně pravděpodobnosti anomálií u plodu;
 • volný, uvolnit. Je nutné vyloučit lékařova podezření na tvorbu nádoru v placentárním místě.

Kromě toho budou tyto testy vyžadovány k vyloučení nebo potvrzení rakoviny vaječníků žen nebo varlat mužů..

Základní pravidla pro darování krve pro hCG pro bezchybný výsledek

Odběr krve k analýze ke stanovení hladiny gonadotropinu by měl být proveden ráno na lačný žaludek. Přibližně 24 hodin před užitím biomateriálu byste neměli užívat nápoje obsahující alkohol, většinu drog a vystavovat tělo intenzivní fyzické námaze. Před provedením krevního testu nesmíte kouřit, pít pouze čistou vodu; emoční přetížení by mělo být také vyloučeno. Nejlepší je před zkouškou odpočívat a uklidnit se. Nedoporučuje se darovat krev po jakýchkoli vyšetřeních, masážích, po ultrazvuku a rentgenovém vyšetření.

Pokud je nutné studii znovu provést, aby se vyloučila případná chyba v indikátorech nebo určila dynamika jejich změn, je vhodné neměnit podmínky pro odběr biomateriálu.

Změny HCG během dne během těhotenství

Jednotkou měření tohoto hormonu je mIU / ml. Dynamika změn hCG ve dnech těhotenství je důležitá od prvních dnů po narození nového života, aby se zabránilo nežádoucím důsledkům pro plod a matku. Hodnota hormonu hCG během raného těhotenství pod stanovenými normami může naznačovat vývoj takové patologie, jako je mimoděložní těhotenství nebo vývoj plodu s abnormalitami. Kromě toho může být nekonzistence hCG během raného těhotenství se stanovenými normami způsobena zmrazeným těhotenstvím nebo hrozbou spontánního potratu. Pro správnou diagnózu je nutný další výzkum.

Míra hCG během těhotenství po týdnech se mění přibližně takto: na samém začátku (po dobu až čtyř týdnů) se obsah gonadotropinu v krvi zdvojnásobuje přibližně každé dva dny. Na začátku pátého týdne má hladina gonadotropinu obvykle čas dosáhnout 1200 mIU / ml. Blíže k osmému týdnu se rychlost zvyšování koncentrace zpomaluje a gonadotropin je již schopen zdvojnásobit se za pouhých 72-96 hodin. Po dosažení 6000 mIU / ml se růst obsahu látky ještě více zpomalí. Gonadotropin zpravidla dosahuje své maximální hodnoty na konci prvního trimestru těhotenství. To je přibližně 60 000 mMU / ml. Během příštích 10 týdnů těhotenství se hormon snižuje přibližně čtyřikrát (až na 15 000 mIU / ml) a zachovává si svoji hodnotu až do porodu. Míra hCG podle dne těhotenství je uvedena v tabulce níže.

Den po početí (ovulace)Minimální hodnotaZnamenatMaximální hodnota
724deset
837osmnáct
devětPětdeset20
deset81925
jedenáctdesettřicet45
12patnáct4565
132075110
čtrnácttřicet105170
patnáct40155265
šestnáct65265405
17125405585
osmnáct225645835
193659701290
2052513701995
2174519503050
22106026854890
23139035406190
24182546407790
25239061409790
264210815015610
2754501018019450
2870501128027350
2987901355033100
třicet104901645039900
31114501948060010
32127902250063010
33140102401068010
34154902710070100
35169003110074200
36189003605078300
37205503960083100
38220504550087050
39230505120093200
402490058500107500
41266006240011650
422850065500128000

Asi 2 měsíce po narození dítěte se spolu s obnovou celého těla stanoví normální hladina hormonu. Klesne pod 5 mIU / ml, tj. stanovena v mezích norem hCG bez těhotenství.

Analýza hCG během časného těhotenství může mít také falešně negativní výsledek. To se často stává, když se těhotenský test neprovádí včas..

Normální hladiny hCG během těhotenství

Laboratorní testování hladiny b-hCG je předepsáno pro screeningové vyšetření nitroděložního vývoje a pro diagnostiku možné pravděpodobnosti patologických stavů u plodu.

Je důležité vědět, že normy hCG v týdnu během těhotenství se mění od samého počátku embryonálního vývoje, avšak v tak rané fázi gestačního vývoje se výsledky zřídka liší od indikátorů hCG charakteristických pro nepřítomnost plodu.

Všechna moderní lékařská centra při přípravě výsledků testů spolu se zjištěnými indikátory vydávají referenční hodnoty pro normy hCG po týdnech. Standardní hodnoty hormonu hCG v normě podle týdne těhotenství jsou uvedeny v tabulce níže. Tyto údaje poskytují pouze přibližné normy, protože hladina hCG v týdnech těhotenství může mít v každém případě odlišnou dynamiku. Dynamika změn je více informativní než samotná čísla charakterizující hladinu hormonu.

Těhotenské období v týdnechHormonální hodnota v mIU / ml
1-225-155
2-3100-4860
3-41100-31450
4-52550-82200
5-623000-151500
6-727200-232000
7-1221000-290000
12-176150-103500
17-224730-80200
22-402800 - 78000

Norma u netehotných žen sotva dosáhne 5 mIU / ml. Při analýze výsledků laboratorních testů na lidský choriový gonadotropin odpovídající očekávanému gestačnímu věku je třeba vzít v úvahu standardy laboratoře, která provedla studii pro hCG!

Spolu s výsledky laboratorních testů poskytují zdravotní střediska speciální tabulky hCG. Tyto tabulky charakterizují koncentraci hormonu v krvi během normálního vývoje těhotenství v různých fázích..

Dešifrování těchto údajů by mělo být založeno na následujících pravidlech:

 • v laboratořích často není indikován porodnický termín používaný ošetřujícím lékařem, ale termín od početí;
 • pokud jsou zjištěny významné odchylky v detekované hladině hCG s laboratorními standardy, analýza by měla být opakována po několika dnech. To umožní posoudit dynamiku změn hladiny hormonu hCG;
 • při absenci menstruace a nízké hladině hCG bude bezpodmínečně nutné provést ultrazvukové vyšetření k přesnému určení příčin porušení cyklu.

HCG hormonální kalkulačka

Dnes existuje mnoho aplikací a kalendářů pro sledování těhotenství. Jednou z dostupných aplikací je kalkulačka HCG.

Tento program umožňuje hladinu hormonu hCG k zajištění nebo pochybování o normálním vývoji těhotenství. Abyste jej mohli používat, musíte mít po ruce výsledky několika krevních testů na hormon hCG. Po zadání zjištěných hodnot a intervalů ve dnech mezi analýzami kalkulačka vypočítá, jak dlouho trvá zdvojnásobení beta-hCG. Pokud se gonadotropin zvyšuje přiměřenou rychlostí pro svůj gestační věk, je vývoj plodu normální. Pokud jsou zjištěna porušení, stojí za to být opatrný a provést další kontroly stavu plodu.

Možné důvody pro zvýšenou hodnotu hormonu

Nadhodnocené hodnoty gonadotropinu na pozadí potvrzené nepřítomnosti plodu mohou naznačovat vývoj závažných onemocnění. Míra u netehotných žen a mužů se ve většině případů zvyšuje za přítomnosti tak závažných onemocnění, jako jsou: novotvary různé lokalizace, což je typické pro benigní i maligní nádory, testikulární seminom, růst chorionického karcinomu nebo jeho recidivu. Odchylku od normálních hodnot lze také vyvolat užíváním hormonálních léků nebo pokud byla studie provedena dříve než 5 dní po ukončení těhotenství.

Hladiny HCG během těhotenství mohou být vyšší než obvykle z následujících důvodů:

 • když se vytvoří více než jedno embryo (hladina hCG u dvojčat se zvyšuje úměrně s počtem plodů);
 • nadměrné těhotenství;
 • přítomnost toxikózy nebo diabetes mellitus u těhotné ženy;
 • vývoj plodu s abnormálními abnormalitami;
 • těhotenství je podporováno příjmem syntetických gestagenů.

Možné příčiny nízkých hladin hCG

Snížená hladina gonadotropinu bude informativní pouze pro ženy v dané pozici. Při potvrzování těhotenství vyvolává identifikace snížených hodnot hCG obavy a vyžaduje okamžitá opatření k záchraně plodu a / nebo matky. Možné důvody:

 • vývoj plodu mimo děložní dutinu;
 • zastavení vývoje embryí
 • hrozba ukončení těhotenství z různých důvodů (charakterizovaná postupným poklesem koncentrace gonadotropinu o více než 50%);

I přes přítomnost těhotenství může test vykazovat negativní výsledek (falešně negativní test) z následujících důvodů:

 • předčasný výzkum (test byl proveden brzy);
 • připojení oplodněného vajíčka mimo děložní dutinu.

Diagnóza mimomaternicového těhotenství hCG

Někdy je vajíčko z nějakého důvodu fixováno mimo děložní dutinu. Takové těhotenství se nazývá mimoděložní těhotenství a nemůže vést k narození dítěte. Zároveň však takové těhotenství představuje hrozbu pro život ženy. Pokud nezjistíte abnormální těhotenství, může dojít k prasknutí tkání a velkých cév. Zvětšení embrya mimo děložní dutinu vede k prasknutí vnitřních orgánů reprodukčního systému a způsobuje krvácení, které je často velmi obtížné zastavit. Pokud žena není okamžitě převezena do nemocnice, aby poskytla potřebný lékařský zákrok, může pacient zemřít. Před nástupem takových závažných následků v mimoděložním těhotenství se u ženy často vyskytují stejné příznaky a pocity jako v normálním těhotenství. Při mimoděložním těhotenství hladina gonadotropinu nedosahuje spodní hranice normy stanovené pro jeho období. To umožňuje lékaři včas detekovat patologii a poskytnout ženě potřebnou pomoc před vznikem vážných komplikací..

Úroveň hCG během mimoděložního těhotenství bude výrazně nižší než stanovené standardy, což vám umožní včas reagovat na vzniklou situaci.

Při opatrném přístupu k vašemu stavu však můžete mít podezření, že se něco stalo, a to pomocí následujících příznaků:

 • závrať;
 • fuzzy pozitivní těhotenský test (indikátor tlumení na testu v lékárně);
 • vzhled výtoku krví;
 • výskyt bolestivých pocitů v dolní břišní dutině;
 • mdloby.

Jak rozpoznat mimoděložní těhotenství?

K identifikaci a potvrzení takové závažné anomálie, jako je mimoděložní těhotenství, analyzují porodníci data všech dostupných diagnostických metod v komplexu, konkrétně:

 • lékařské vyšetření. Specialista může při rutinním vyšetření mít podezření na patologii a předepsat další studie;
 • ultrazvukový postup. Pomocí ultrazvukového senzoru identifikují lékaři přesné místo připojení vajíčka v pánevních orgánech ženy;
 • krevní test na indikátory hCG je pro ošetřujícího lékaře vysoce informativní, pokud jde o identifikaci patologické gestace.

Proč určovat hCG pro mimoděložní těhotenství?

Včasně zjištěné patologické těhotenství umožňuje lékaři určit všechny nuance situace, ve které se žena ocitla, a učinit správné rozhodnutí o léčbě a zachování jejího reprodukčního zdraví.

Takové patologické těhotenství až do určitého období často probíhá stejně jako děložní těhotenství. Ke zhoršení blahobytu ženy dochází náhle a pacient a lékař mají velmi málo času na přijetí opatření.

Pro včasnou detekci takové nebezpečné patologie se proto používá speciální krevní test, který odhaluje hodnotu hCG během raného těhotenství, což naznačuje nesprávné připojení vajíčka. Pokud jsou zjištěny nízké sazby, lékaři provedou vyšetření a ultrazvukové vyšetření pacienta. Pokud je diagnóza potvrzena, jsou přijata opatření k odstranění vajíčka. Detekce mimoděložního těhotenství ve spojení s včasnými přijatými opatřeními minimalizuje negativní důsledky pro ženu. Po provedení regenerační terapie má stále velké šance, že porodí a porodí zdravé dítě..

Závěr

Hladina gonadotropinu je velmi informativním ukazatelem pro zjištění skutečnosti o narození plodu a potvrzení jeho normálního vývoje. Navzdory dostupnosti domácích testů je nejvíce informativní laboratorní krevní test na hCG.

Články O Potravinových Alergií